sluistijden
Sluistijden

Informatie over de openingstijden van de sluis en brug

zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit

De resultaten gepubliceerd van het onderzoek
(8 keer in het seizoen)

honden in het gebied
Honden in het gebied

Wat zijn de regels voor honden?

evenementen
Evenementen

Een overzicht van wat er speelt in het meerschap

vergunning aanvragen
Vergunningaanvraag

Vraag een vergunning aan voor een evenement of activiteit

veel gestelde vragen
FAQ

Veel gestelde vragen

 

meerschap-paterswolde-vergaderruimte-banner-468x60

Vergadering 2016-06

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 13 juni om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 13 juni 2016

 1. Opening/vaststelling concept agenda
 2. Rondvraag (eventuele insprekers)
 3. Verslagen
  1. conceptverslag AB 7 december 2015
  2. besluitenlijst DB 9 maart 2016 (alleen bestuursleden)
 4. Mededelingen / Ingekomen stukken
  1. Jaarverslag 2015 Ombudsvrouw Meerschap. (brief)
  2. Verkoop Groningerweg, stand van zaken inzake wijziging bestemmingsplan.(mondeling)
  3. Bewegwijzering Paterswoldsemeer vanaf Noord Willemskanaal. (borden zijn geplaatst)
  4. “Meer in beweging” Voortgang Lage Wal (mondeling )
  5. Afkoop erfpacht, n.a.v. vergadering AB juni 2015 (nog niet in DB geagendeerd geweest)
  6. Verkoop grond Paalkoepel (mondeling)
 5. Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2015, inclusief besluit
 6. Concept Begroting 2017, inclusief besluit
 7. Voortgang en rapportage handhaving Meerschapsgebied.(memo)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 10 juni.

Stukken