sluistijden
Sluistijden

Informatie over de openingstijden van de sluis en brug

zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit

De resultaten gepubliceerd van het onderzoek
(8 keer in het seizoen)

honden in het gebied
Honden in het gebied

Wat zijn de regels voor honden?

evenementen
Evenementen

Een overzicht van wat er speelt in het meerschap

vergunning aanvragen
Vergunningaanvraag

Vraag een vergunning aan voor een evenement of activiteit

veel gestelde vragen
FAQ

Veel gestelde vragen

 

meerschap-paterswolde-vergaderruimte-banner-468x60

Vergadering 2016-12

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 12 december om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 12 december 2016

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. conceptverslag AB 13 juni 2016.

b. besluitenlijst DB 21 november 2016 (alleen bestuursleden).

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.

a. Uit het AB van 13 juni 2016: Organiseren van een activiteit voor bewoners van het AZC (er is een uitnodiging verstuurd naar het AZC en inmiddels bericht van COA ontvangen dat de locatie niet meer in gebruik is door COA).

b. Voortgang Handhaving (s.v.z. mondeling).

c. Verkoop grond Paalkoepel (s.v.z. mondeling).

d. “Meer in beweging” voortgang Lage Wal (mondeling).

e. Verkoop Groningerweg (mondeling).

5. Prognose Jaarrekening 2016 (informerend).

6. Voorstel vergaderdata AB en DB 2017 (besluitvormend).

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 9 december.

Stukken