sluistijden
Sluistijden

Informatie over de openingstijden van de sluis en brug

zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit

De resultaten gepubliceerd van het onderzoek
(8 keer in het seizoen)

honden in het gebied
Honden in het gebied

Wat zijn de regels voor honden?

evenementen
Evenementen

Een overzicht van wat er speelt in het meerschap

vergunning aanvragen
Vergunningaanvraag

Vraag een vergunning aan voor een evenement of activiteit

veel gestelde vragen
FAQ

Veel gestelde vragen

 

meerschap-paterswolde-vergaderruimte-banner-468x60

Vergadering 2017-05

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 29 mei om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 29 mei 2017

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. conceptverslag AB 12 december 2016.

b. besluitenlijst DB 10 april 2017 (alleen bestuursleden).

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.

a. Brief gemeente Tynaarlo. Besluit gemeenteraad inzake wijziging bestemmingsplan perceel Groningerweg. (informerend)

b. “Meer in beweging” Voortgang Lage Wal (mondeling )

c. Brief provincie Groningen inzake jaarrekening 2015 en begroting 2017 (informerend)

5. Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2016 en besluit bestemming positief resultaat 2016 (besluitvormend)

6. Ontwerp Begroting 2018 (besluitvormend)

7. Legesverordening en sluisgeldenverordening (besluitvormend)

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 26 mei.

Stukken