sluistijden
Sluistijden

Informatie over de openingstijden van de sluis en brug

zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit

De resultaten gepubliceerd van het onderzoek
(8 keer in het seizoen)

honden in het gebied
Honden in het gebied

Wat zijn de regels voor honden?

evenementen
Evenementen

Een overzicht van wat er speelt in het meerschap

vergunning aanvragen
Vergunningaanvraag

Vraag een vergunning aan voor een evenement of activiteit

veel gestelde vragen
FAQ

Veel gestelde vragen

 

meerschap-paterswolde-vergaderruimte-banner-468x60

Vergadering 2017-12

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 4 december om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 4 december 2017

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. conceptverslag AB 29 mei 2017
    b. conceptverslag AB 29 mei 2017 besloten gedeelte (alleen bestuursleden)
    c. definitieve besluitenlijst DB 4 september 2017 (alleen bestuursleden)
    d. concept besluitenlijst DB 30 oktober 2017 (alleen bestuursleden)

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.
   a. Brief Provincie Groningen inzake jaarrekening 2016 en begroting 2018
   b. Email dhr...... verzoek structurele oplossing Hoornblad

   c. Inloopavond afvoercapaciteit Paterswoldsemeer en vispasseerbaarheid

5. Voorstel Lage Wal (besluitvormend)

6. Prognose Jaarrekening 2017

7. Voorstel vergaderdata AB en DB 2018 (besluitvormend)

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 1 december.

Stukken