sluistijden
Sluistijden

Informatie over de openingstijden van de sluis en brug

zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit

De resultaten gepubliceerd van het onderzoek
(8 keer in het seizoen)

honden in het gebied
Honden in het gebied

Wat zijn de regels voor honden?

evenementen
Evenementen

Een overzicht van wat er speelt in het meerschap

vergunning aanvragen
Vergunningaanvraag

Vraag een vergunning aan voor een evenement of activiteit

veel gestelde vragen
FAQ

Veel gestelde vragen

 

meerschap-paterswolde-vergaderruimte-banner-468x60

Vergadering 2014-03

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 04 maart 2014 om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 04 maart 2014

  1. Opening/vaststelling conceptagenda
  2. Conceptverslag AB 10 december 2013 en DB besluitenlijst 5 november (alleen bestuursleden)
  3. Rondvraag (eventuele insprekers)
  4. Mededelingen/Ingekomen stukken.
  5. TRIP: Voortgangsrapportage no. 14
  6. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid (wordt mondeling toegelicht)
  7. Aanpassing APVM, artikelen 13 en 15
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.