sluistijden
Sluistijden

Informatie over de openingstijden van de sluis en brug

zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit

De resultaten gepubliceerd van het onderzoek
(8 keer in het seizoen)

honden in het gebied
Honden in het gebied

Wat zijn de regels voor honden?

evenementen
Evenementen

Een overzicht van wat er speelt in het meerschap

vergunning aanvragen
Vergunningaanvraag

Vraag een vergunning aan voor een evenement of activiteit

veel gestelde vragen
FAQ

Veel gestelde vragen

 

meerschap-paterswolde-vergaderruimte-banner-468x60

Vergadering 2014-06

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 16 juni 2014 (i.p.v. 17 juni) om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 16 juni 2014

 1. Opening/vaststelling conceptagenda
 2. Aanwijzing mevrouw Hofstra als voorzitter van het Meerschap Paterswolde
  Aanwijzing de heer Van Keulen als vicevoorzitter van het Meerschap Paterswolde
  Aanwijzing mevrouw Lambeck als lid Dagelijks Bestuur van het Meerschap Paterswolde.
 3. Rondvraag (eventuele insprekers)
 4. Conceptverslag AB 4 maart 2014
 5. Mededelingen/Ingekomen stukken.
  • Sluistijden, reacties Watersportverbond
  • Sluistijden, Federatie Recreatieverenigingen Paterswoldsemeer
  • Diverse particulieren telefonisch en via de mail
 6. Concept voorstel Jaarverslag- en Jaarrekening 2013
 7. Concept begroting 2015
  • Zienswijzen raad gemeente Groningen
  • Zienswijzen raad gemeente Tynaarlo (nog niet binnen)
  • Zienswijzen raad gemeente Haren
 8. TRIP: Voortgang (wordt mondeling toegelicht)
 9. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid (wordt mondeling toegelicht)
 10. Voorstel vergaderdata 2014
 11. Rondvraag
 12. Sluiting