sluistijden
Sluistijden

Informatie over de openingstijden van de sluis en brug

zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit

De resultaten gepubliceerd van het onderzoek
(8 keer in het seizoen)

honden in het gebied
Honden in het gebied

Wat zijn de regels voor honden?

evenementen
Evenementen

Een overzicht van wat er speelt in het meerschap

vergunning aanvragen
Vergunningaanvraag

Vraag een vergunning aan voor een evenement of activiteit

veel gestelde vragen
FAQ

Veel gestelde vragen

 

meerschap-paterswolde-vergaderruimte-banner-468x60

Vergadering 2014-12

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 8 december om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 8 december 2014

 1. Opening/vaststelling conceptagenda
 2. Voorstel anders notuleren
 3. Rondvraag (eventuele insprekers)
 4. Verslagen
  • Conceptverslag AB 16 juni 2014
  • Besluitenlijst DB 12 juni (alleen bestuursleden)
  • Besluitenlijst DB 1 september (alleen bestuursleden)
  • Concept Besluitenlijst DB 3 november (alleen bestuursleden)
 5. Mededelingen/Ingekomen stukken
  • Geen
 6. Vijfjaarlijkse verhoging erfpachtcanon
 7. Prognose Jaarrekening 2014 (mondeling)
 8. TRIP: afronding ( mondeling )
 9. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid ( mondeling )
 10. Voorstel vergaderdata 2015
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

NB. de behandeling van de plannen van het Hampshire hotel worden in een aparte AB vergadering behandeld