sluistijden
Sluistijden

Informatie over de openingstijden van de sluis en brug

zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit

De resultaten gepubliceerd van het onderzoek
(8 keer in het seizoen)

honden in het gebied
Honden in het gebied

Wat zijn de regels voor honden?

evenementen
Evenementen

Een overzicht van wat er speelt in het meerschap

vergunning aanvragen
Vergunningaanvraag

Vraag een vergunning aan voor een evenement of activiteit

veel gestelde vragen
FAQ

Veel gestelde vragen

 

meerschap-paterswolde-vergaderruimte-banner-468x60

Vergadering 2015-06

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 15 juni om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 15 juni 2015

 1. Opening/vaststelling concept agenda.
 2. Rondvraag (eventuele insprekers)
 3. Verslagen
  1. conceptverslag AB 8 december 2014
  2. conceptverslag AB 4 februari 2015
  3. besluitenlijst DB 5 december 2014 (alleen bestuursleden)
  4. besluitenlijst DB 2 februari 2015 (alleen bestuursleden)
  5. besluitenlijst DB 5 maart 2015 (alleen bestuursleden)
 4. Mededelingen / Ingekomen stukken
  1. Jaarverslag 2014 Ombudsvrouw Meerschap
  2. SNN definitieve vaststelling subsidie TRIP fase 1
  3. Brief van Swabedissen e.d (ter info)
  4. Brief gemeente Haren bezuinigingen (ter info)
 5. Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2014
 6. Concept Begroting 2016
 7. Rapportage handhaving APVM 2014
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Insprekers:

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 12 juni.