Vergunning aanvragen

Een vergunning voor het organiseren van een activiteit wordt verleend onder bepaalde voorwaarden.

Onderstaand een aantal van deze voorwaarden:

- Na afloop wordt er  het terrein opgeruimd en netjes achtergelaten.  

- De aanwijzingen door de beheerder van het Meerschap of door politiefunctionarissen gegeven, dienen stipt te worden opgevolgd.

- Het Meerschap Paterswolde wordt gevrijwaard tegen alle vorderingen, die derden zouden kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, die met deze toestemming in verband staat.

- Alle schade die ten gevolge van deze vergunning/toestemming aan meerschapseigendommen mocht worden toegebracht, zal door Het Meerschap Paterswolde op kosten van de vergunningnemer worden hersteld.

- Het is bij de Hoornseplas niet toegestaan om drank en etenswaren te verkopen zonder toestemming van het Meerschap Paterswolde. Deze toestemming wordt uitsluitend verleend nadat aanvrager hierover een overeenkomst heeft bereikt met de rechthebbende op de snackverkoop bij de Hoornseplas.

- Het is niet toegestaan om een of meer tenten te plaatsen zonder toestemming van het Meerschap.

- In principe mag bij een activiteit in ons gebied geen versterkte muziek worden afgespeeld. Slechts voor een beperkt aantal malen per jaar is het toegestaan om versterkte muziek of een omroepinstallatie te gebruiken bij het organiseren van een activiteit. U vindt de regels hierover in de Nota Evenementenbeleid Meerschap Paterswolde in hoofdstuk 3.4.1.

Nota Evenementenbeleid

Kosten

De kosten voor een vergunning zijn afhankelijk van het soort evenement en het aantal deelnemers (exacte bedragen op te vragen bij het Meerschap).

Door middel van het onderstaande formulier kunt u een vergunning aanvragen.

Indien u binnen een week geen reactie heeft ontvangen, vragen wij u telefonisch contact op te nemen met het Meerschap 050-5255381.

Vergunningaanvraag

Gegevens van de aanvrager
Naam organisatie(*)
Ongeldige invoer

Contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

Contactadres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Voer de postcode in volgens het formaat 9999AB

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoonnummer(*)
Ongeldige invoer

Voer je 10-cijferig telefoonnummer in volgens het formaat 0123456789

Emailadres(*)
Ongeldige invoer

Emailadres (controle)(*)
Ongeldige invoer

 
Gegevens over de activiteit
Omschrijving activiteit(*)
Ongeldige invoer

Aantal deelnemers(*)
Ongeldige invoer

Locatie(*)
Ongeldige invoer

Begindatum(*)

Ongeldige invoer

Einddatum(*)

Ongeldige invoer

Aanvangstijd(*)
Ongeldige invoer

Voer de aanvangstijd in volgens het formaat 00u00 (vb 11u30)

Eindtijd(*)
Ongeldige invoer

Voer de aanvangstijd in volgens het formaat 00u00 (vb 16u30)

Wilt u gebruik maken van versterkt geluid?(*)
Ongeldige invoer

Bijzonderheden
Ongeldige invoer

Anti-spam(*)
Anti-spam
Ongeldige invoer

(*) verplichte velden

Zoeken