Vergadering 2015-06

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 15 juni om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 15 juni 2015

 1. Opening/vaststelling concept agenda.
 2. Rondvraag (eventuele insprekers)
 3. Verslagen
  1. conceptverslag AB 8 december 2014
  2. conceptverslag AB 4 februari 2015
  3. besluitenlijst DB 5 december 2014 (alleen bestuursleden)
  4. besluitenlijst DB 2 februari 2015 (alleen bestuursleden)
  5. besluitenlijst DB 5 maart 2015 (alleen bestuursleden)
 4. Mededelingen / Ingekomen stukken
  1. Jaarverslag 2014 Ombudsvrouw Meerschap
  2. SNN definitieve vaststelling subsidie TRIP fase 1
  3. Brief van Swabedissen e.d (ter info)
  4. Brief gemeente Haren bezuinigingen (ter info)
 5. Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2014
 6. Concept Begroting 2016
 7. Rapportage handhaving APVM 2014
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Insprekers:

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 12 juni.