Het Bestuur en de Organisatie

Het Meerschap Paterswolde kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, een voorzitter en een secretaris.

Het Algemeen Bestuur van het Meerschap bestaat uit 10 leden:

  • Eén lid uit elk college van B & W van de gemeenten Haren, Groningen en Tynaarlo;
  • Twee leden uit de raad van de gemeente Tynaarlo;
  • Twee leden uit de raad van de gemeente Haren en drie leden uit de raad van de gemeente Groningen.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden leden van het Algemeen Bestuur aan. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden elk één lid van het Algemeen Bestuur aan. Het dagelijks bestuur bestaat uit de drie leden van het college van B & W van de gemeenten Haren, Groningen en Tynaarlo. Het Algemeen Bestuur wijst de voorzitter en de vice-voorzitter aan. Het secretariaat van het Meerschap zorgt voor de administratie, beleidsvoorbereiding, voorbereiding vergaderingen, correspondentie en publiekscontacten.

Het secretariaat wordt bemenst door een directeur/secretaris en een loco secretaris. Verder zijn er bij het Meerschap een beheerder en drie onderhoudsmedewerkers in dienst. Zij zijn belast met het dagelijks onderhoud en het toezicht op de terreinen. Het bedrijf Iederz, onderdeel van de gemeente Groningen, levert de medewerkers voor de bediening van de sluis en brug tussen het Hoornsediep en het Paterswoldsemeer.

Meer informatie kunt u vinden over:

De opbouw van de organisatie is beschreven in de:

Zoeken

Medewerkers

webicons-emailMw. Stijnie Loedeman
loco secretaris
Dhr. Frans Ubels
medewerker onderhoud en toezicht
Dhr. Jan Reinds
medewerker onderhoud en toezicht
Dhr. Lucas Elsinga
sluiswachter
Dhr. Jaap Zuierveld
sluiswachter
Dhr. Rolf Glazenburg
vrijwillige molenaar

Bestuur

meerschap-bestuur nina-hofstra

Nina Hofstra

Wethouder (VVD) Gemeente Tynaarlo, voorzitter Dagelijks- en Algemeen Bestuur

webicons-email

meerschap-bestuur joost-van-keulen

Joost van Keulen

Wethouder (VVD) Gemeente Groningen, vice-voorzitter Dagelijks- en Algemeen Bestuur

webicons-email

mathilde stiekema

Mathilde Stiekema

Wethouder (CDA) gemeente Haren, lid Dagelijks- en Algemeen Bestuur

webicons email

meerschap-bestuur benni-leemhuis

Benni Leemhuis

Raadslid (Groen Links) Gemeente Groningen, lid Algemeen Bestuur

webicons-email

meerschap-bestuur jan-pieter-loopstra

Jan Pieter Loopstra

Raadslid (PvdA) Gemeente Groningen, lid Algemeen Bestuur

webicons-email

meerschap-bestuur max-blom

Max Blom

Raadslid (VVD) Gemeente Groningen, lid Algemeen Bestuur

webicons-email

meerschap-bestuur h-wiersma

H. Wiersema

Raadslid (CDA) Gemeente Tynaarlo, lid Algemeen Bestuur

webicons-email

Kardol

C.E. Kardol

Raadslid (D66) Gemeente Tynaarlo, lid Algemeen Bestuur

webicons-email

meerschap-bestuur c-h-l-fenijn

C.H.L. Fenijn

Raadslid (D66) Gemeente Haren, lid Algemeen Bestuur

webicons-email

meerschap-bestuur l-m-schuiling

L.M.Schuiling

Raadslid (PvdA) Gemeente Haren, lid Algemeen Bestuur

webicons-email


K. Hunziker

Directeur Meerschap Paterswolde, secretaris Dagelijks- en Algemeen Bestuur.

webicons-email