Het recreatieterrein de Ruige Hoek is ontstaan op een stuk moerasland dat in 1952 werd aangekocht door de heer Onnes, een kweker en groenteboer woonachtig in Eelderwolde. In de loop der tijden heeft hij het steeds toegankelijker gemaakt en is hij het terrein perceelsgewijze gaan verhuren ten behoeve van recreanten met caravans.

Na het overlijden van de heer Onnes in 1991 werd een groot aantal percelen door de toenmalige huurders ontruimd. Daarnaast werd een aantal percelen aangekocht door de huurders en nieuwe recreanten. In de statuten van de belangenvereniging staat als doelstelling vermeld, het behartigen van de belangen van eigenaren en huurders en het samenwerken c.q. overleggen met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen en (rechts)personen teneinde daardoor de recreatie in de ruimste zin, van haar leden te bevorderen.

De vereniging behartigt de belangen van de ligplaatshouders in brede zin. Op en rond de havens, maar ook daarbuiten. Daarnaast organiseert de vereniging voor de leden allerlei gezellige en / of leerzame activiteiten. Heb je een boot in een van de havens, dan kun je lid worden. Dit kan via de website of bel.

Powered by SobiPro

Zoeken