Conceptontwerp ijzerzandbassin en gemaal Hoornsedijk gereed

Het conceptontwerp voor het ijzerzandbassin en het gemaal Hoornsedijk is gereed. Na gesprekken met direct omwonenden wordt een definitief ontwerp gemaakt.  Het ijzerzandbassin wordt volgend jaar aangelegd. Het poldergemaal Hoornsedijk wordt dan ook vervangen. Het ijzerzandbassin maakt onderdeel uit van de door de provincie aan te leggen Ecologische verbindingszone en zal een natuurlijke inrichting krijgen.

 

inrichtingsschets ijzerzandpassage paterswolde

 

Het ijzerzandbassin ziet eruit als een verbreed slotenstelsel waarbij de bodem is afgedekt met een laagje ijzerzand. Op de bodem van deze sloten met ijzerzand wordt een drainagesysteem aangelegd. Door de filtering van het polderwater door het ijzerzand en de afvoer van het schone water door het drainagesysteem naar het Paterswoldsemeer wordt het polderwater tussen de 80-90% gezuiverd van fosfaat.

KRW-maatregelen

In 2021 voert waterschap Noorderzijlvest vier KRW-maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren. De vervanging van gemaal Hoornsedijk in combinatie met de aanleg van een ijzerzandbassin is daar één van. Een vijfde maatregel - ‘moeraszones in het meer’ - is na bezwaar uit de omgeving komen te vervallen. Het waterschap kijkt nu samen met vertegenwoordigers van omwonenden en gebruikers van het meer naar aanvullende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Bekijk het conceptontwerp.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64