"Samen hebben we een mooie middenweg gevonden"

"Samen hebben we een mooie middenweg gevonden"

Dick ten Hoonte en Johan Doornbos maken al hun hele leven gebruik van het Paterswoldsemeer. “Toen ik acht was ging ik al met een bootje het meer op,” vertelt Doornbos. We spraken Ten Hoonte en Doornbos over hun band met het Paterswoldsemeer, en de plannen van het waterschap Noorderzijlvest om de waterkwaliteit te verbeteren.

Ten Hoonte heeft sinds 2004 een recreatiewoning aan het Paterswoldsemeer. Hij woont in Paterswolde, en verblijft bijna de hele zomer in zijn recreatiewoning. Ten Hoonte: “Het mooiste is het als ik op een doordeweekse dag ‘s ochtends het water op ga, dan is er bijna niemand.” Doornbos woont al meer dan twintig jaar aan het Paterswoldsemeer, en heeft er ook een recreatiewoning. Beiden zijn vaak op het water te vinden, zeilend of met een motorbootje. Ze vinden het dan ook belangrijk dat de recreatieve functie van het Paterswoldsemeer niet ingeperkt wordt. 

 

Zeilen op het Paterswoldsemeer

Zeilen op het Paterswoldsemeer (Foto: Dick ten Hoonte)

Verbeteren waterkwaliteit

In het Paterswoldsemeer werkt het waterschap Noorderzijlvest aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa moet waarborgen. 

Ten Hoonte en Doornbos maken zich met name zorgen over de groei van waterplanten in het meer. Waterplanten kunnen de kwaliteit van het water verbeteren, maar kunnen ook tot last zijn voor gebruikers van het meer. “Ik kan soms met mijn boot bijna niet op het meer komen, omdat er zoveel waterplanten groeien,” vertelt Doornbos. Onlangs is Doornbos met een medewerker van het meerschap Paterswolde het water opgegaan om te laten zien hoe hij dit ervaart. Ten Hoonte is blij dat de kwaliteit van het water beter wordt, maar vindt de waterplanten ook vervelend. “We hebben als belangenvereniging van recreanten samen met het waterschap een mooie middenweg gevonden, zodat de waterkwaliteit verbetert en wij kunnen blijven recreëren.” 

 

Uitzicht Paterswoldsemeer

Het uitzicht vanuit de woning van Johan Doornbos over het Paterswoldsemeer (foto: Johan Doornbos)

Moeraszones

Een van de plannen van het waterschap Noorderzijlvest in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit was de aanleg van moeraszones in het meer. Geen goed idee, vinden Ten Hoonte en Doornbos. Doornbos: “Er staan 350 recreatiewoningen rondom het meer. Als een deel van het meer zou worden ingericht als moeras, gaat een groot deel van het plezier dat deze mensen nu op het water hebben verloren.” Ten Hoonte diende samen met andere recreanten vanuit de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer een petitie in om de plannen tegen te houden. “Richting Europa is het waterschap natuurlijk verplicht om te zorgen voor goede waterkwaliteit,” zegt Ten Hoonte. “De Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is daarover in gesprek gegaan met het waterschap. Zo zijn we samen tot een passende oplossing gekomen.” De gesprekken hebben een nieuw maatregelenpakket opgeleverd, dat onder andere de aanleg van leefgebied voor waterplanten, het verminderen van bladinval en het preventief maaien van waterplanten omvat. Ten Hoonte: “Het belangrijkste is dat het meer de afmetingen behoudt die het nu heeft, en dat de recreatieve functie van het meer niet verloren gaat.”

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64