KRW-factsheet Paterswoldsemeer ligt ter inzage

Vorig jaar heeft het waterschap Noorderzijlvest in co-creatie met de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe en het meerschap Paterswoldse gewerkt aan een KRW-maatregelenpakket voor de periode 2022-2027. Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft het maatregelenpakket op 3 februari 2021 vastgesteld. De maatregelen staan in de KRW-factsheets, die vanaf 22 maart  voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen vanaf 22 maart 2021 tot en met 2 mei 2021 schriftelijk een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. De reacties worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve factsheets.

Wijzigingen

De factsheet van het Paterswoldsemeer wordt in de definitieve versie nog aangepast. Naar aanleiding van het proces van co-creatie in 2020 zijn er wijzigingen in de maatregelen voor het Paterswoldsemeer die nog niet in de factsheet zijn verwerkt. Dit omdat ten tijde van de besluitvorming over de ontwerpplannen voor alle 15 KRW-waterlichamen binnen het beheergebied van Noorderzijlvest de uitkomst van dit proces nog onvoldoende duidelijk was.

Het maatregelenpakket, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 februari 2021, wordt in een oplegger specifiek benoemd. Meer informatie over de stappen die zijn gezet om tot het maatregelenpakket te komen en uitleg over de maatregelen vindt u op de website van het waterschap Noorderzijlvest.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64