Gasunie verwijdert leiding Meerweg

Naast de Meerweg ligt een aardgasleiding die niet meer in gebruik is. N.V. Nederlandse Gasunie gaat deze leiding verwijderen. De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats tussen 12 en 30 april 2021. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Gasunie.

Bereikbaarheid

Omwonenden zullen geen hinder of onderbrekingen van de gastoevoer ondervinden, omdat er geen gas meer wordt vervoerd door de leiding. Doorgaand verkeer zal mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. De aanliggende panden en percelen blijven bereikbaar. Omleidingen worden met borden aangegeven.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64