Voorbereidende werkzaamheden Ecologische Verbindingszone Meerweg

Deze week zullen er werkzaamheden plaatsvinden bij de Meerweg. Naast de Meerweg liggen kabels en leidingen die, vanwege de inrichting van de ecologische verbindingszone Meerweg, moeten worden verlegd. Dit betreft het gedeelte ter hoogte van het voormalig campingterrein, waar de toekomstige slenk de Meerweg gaat kruisen.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van zand in de bermsloot, waar op een later tijdstip (in juni 2021) de kabels en leidingen naartoe worden verlegd. De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 17 en vrijdag 21 mei 2021. Deze werkzaamheden worden door Avitec Infra en Milieu B.V. in opdracht van Prolander uitgevoerd.

Bereikbaarheid

Omwonenden en doorgaand verkeer zullen vrijwel geen hinder ondervinden van deze werkzaamheden, omdat ze vanaf het voormalige campingterrein worden uitgevoerd.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64