Update Ecologische Verbindingszone (EVZ) Meerweg en Hoornse Dijk Noord

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen in ons gebied en de komende tijd zijn we weer druk bezig. In dit nieuwsbericht brengen we u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Ecologische Verbindingszone Meerweg

Op 16 juni is in opdracht van de Provincie begonnen met de bouw van een rioolgemaal tegenover Café Friescheveen. Dit gemaal wordt gebouwd omdat de nieuwe brug de huidige riolering zal kruisen. Naar verwachting zal de bouw begin september worden afgerond.

Daarnaast gaan we beginnen met het omleggen van de riolering en het verleggen van de kabels en leidingen. Naast de Meerweg liggen kabels en leidingen die, vanwege de inrichting van de ecologische verbindingszone Meerweg, moeten worden verlegd. Dit betreft het gedeelte ter hoogte van het voormalig campingterrein, waar de toekomstige verbindingszone de Meerweg gaat kruisen. Vanaf week 27 (5 juli) zullen deze werkzaamheden plaatsvinden en begin september worden ze afgerond. 

Ondertussen wachten we op de vergunning van de waterwet, om vervolgens het werk voor de brug en de inrichting van de verbindingszone aan te besteden. Als dit gelukt is gaan we aan de slag met de bouw van de brug en het inrichten van het gebied. Waarschijnlijk wordt het werk in september aanbesteed en kunnen we in oktober beginnen met de werkzaamheden.


Hoornse Dijk Noord

De uitwerking van een aantal Kaderrichtlijn Water-maatregelen is afgerond. Het betreft het vervangen van gemaal Hoornsedijk in combinatie met de aanleg van een ijzerzandpassage en de NNN-poeltjes (Natuurnetwerk Nederland). En aan de andere kant van het meer, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het verbreden van de stuw nabij de Meerschapsboerderij in combinatie met de realisatie van een vispassage. De projecten zitten momenteel in de vergunningenprocedure. Het waterschap is met een aantal direct omwonenden van het te realiseren ijzerzandbassin, gemaal en poelen nog in gesprek over de inrichting en monitoring en leggen een aantal afspraken hierover vast in een monitoringsplan. Het waterschap hoopt eind september, begin oktober te kunnen starten met de uitvoeringswerkzaamheden.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64