Gebiedsproces ‘Polders het Oosterland en Lappenvoort’ gaat na de zomer van start!

In de afgelopen periode is er samen met de gebiedspartners hard gewerkt aan de voorbereiding van het gebiedsproces voor de Polders het Oosterland, Lappenvoort, Glimmermade en Glimmer polder. Ook wel POL genoemd.  Na de zomer gaan we echt van start! 


Gebiedsproces en informatiebijeenkomst 

Het gebied is ingericht als noodwaterbergingsgebied om in te zetten bij extreme waterstanden en overstromingen. De Polders het Oosterland en Lappenvoort worden vooral ingezet voor agrarisch gebruik. Hierdoor zijn de waterstanden relatief laag en de polders verdroogd, waardoor natuurwaarden verloren gaan. In opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en in samenwerking met verschillende gebiedspartijen stelt Prolander een inrichtingsplan op. Hierin worden maatregelen opgenomen gericht op natuurontwikkeling en waterberging. Rekening houdend met bestaande landschappelijke- en archeologische waarden en de wensen uit de streek. Het inrichtingsplan moet zo de toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. 

Parallel aan de natuurontwikkeling bereidt het waterschap Hunze & Aa’s een plan voor om de dijk rond de waterberging te versterken. De dijk moet verbeterd worden, omdat deze door inklinking en bodemdaling niet meer aan de eisen voldoet. Meer over dit project leest u hier

In september houden we een informatiebijeenkomst om de omgeving te informeren over het proces en hen hierbij te betrekken. We kijken naar de mogelijkheden om elkaar fysiek in het gebied te ontmoeten! Meer informatie over de bijeenkomst en de invulling hiervan volgt later via een uitnodiging in augustus. Naar verwachting organiseren we in oktober schetssessies om samen met de omgeving en gebiedspartners tot een inrichtingsschets te komen. In 2022 werken we toe naar een afgerond inrichtingsplan.

 

Onderzoeken 

In de afgelopen periode zijn er in samenspraak met gebiedspartners verschillende onderzoeken in het gebied uitgevoerd. Hierna volgt een korte opsomming van eerste onderzoeken.

  • Er is een eco-hydrologische systeemanalyse uitgevoerd om de onder andere de waterhuishouding in kaart te brengen;
  • Er is een aardkundig, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgezet in het gebied om deze aspecten beter in kaart te brengen;
  • Daarnaast hebben we de peilbuizen voor de waterstanden geïnventariseerd om uiteindelijk een meetnet voor het gebied POL op te kunnen stellen; Om mogelijke effecten van veranderingen van de grondwaterstand te kunnen volgen.
  • Op 26 & 27 juli gaat onderzoekcentrum B-WARE samen met adviesbureau ATKB het veld in om bodemmonsters te nemen, hiermee brengen ze de voedselrijkdom in het gebied in kaart. Dat helpt om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling beter te kunnen inschatten.

Nu het gebiedsproces echt van start gaat, zullen we u vaker van informatie voorzien of betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Hou deze website in de gaten en meld u aan voor de nieuwsbrief. Wij hopen dat u hierin mee wilt denken en uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen.Hiervoor kan je Nynke Faber benaderen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0592-365097.

pl20210521 0156 GRC overzichtkaarten projectgebieden 11024 1

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64