In het nieuws: leerlingen ontwerpen vissenhotel voor Paterswoldsemeer

In het nieuws: leerlingen ontwerpen vissenhotel voor Paterswoldsemeer

Ruim 200 tweedejaars Technasium-leerlingen gaan aan de slag voor het waterschap Noorderzijlvest. Leerlingen worden uitgedaagd om een vissenhotel te ontwerpen voor het Paterswoldsemeer.

Er moet meer plek komen voor vissen en kleine waterbeestjes om te schuilen en paaien. Dit is één van de Kaderrichtlijn Watermaatregelen (KRW) die vorig jaar is bedacht met de omgeving. De jonge ontwerpers trappen af met een locatiebezoek aan het Paterswoldsemeer, waar ze kennismaken met enkele toekomstige ‘hotelbewoners’.

Vissenhotels

Natuurvriendelijke oevers en zones vormen prachtige leefgebieden voor vissen en kleine waterbeestjes. Het waterschap legt zes hectare nieuwe oevers en zones aan. Aan de oostzijde van het meer komen de vissenhotels te liggen.

Bewustzijn vergroten

Het waterschap Noorderzijlvest zet al langere tijd in op educatie om het bewustzijn onder jongeren te vergroten. “Het gaat dan niet alleen om kennis. We willen graag dat waterthema’s betekenis krijgen en dat jongeren in staat zijn het op zichzelf en hun eigen leefomgeving te betrekken”, aldus dagelijks bestuurder van het waterschap Noorderzijlvest Annette van Velde. “Daarnaast merken we dat jongeren vaak nog heel creatief denken. Waar wij nog wel eens vanuit obstakels denken, denken zij sneller vanuit kansen. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de uiteindelijke ontwerpen”.

Het artikel

Benieuwd naar het volledige artikel? Je leest het op deze website.

 

14 sept I blur

 

 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64