Update werkzaamheden Meerweg

Om de natuurverbinding te verbeteren worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat verschillende dieren zich kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld voor de otter en de grote modderkruiper. Lees meer hierover op de projectpagina.

Aanbesteding werkzaamheden

De omgevings- en watervergunning zijn onherroepelijk. We gaan door naar de volgende fase: de aanbesteding voor de werkzaamheden. Zodra de aannemer in november bekend is, geven wij een update. Dit doen we door middel van deze nieuwsbrief, maar ook krijgt u een uitnodiging om op locatie langs te komen zodat wij u kunnen bijpraten over de werkzaamheden. In de planning ligt onder andere om verschillende (fiets)bruggen en slenken aan te leggen. De werkzaamheden aan de brug en de inrichting van het gebied zijn begonnen.

Beplanting

Vorig jaar is een deel van de beplanting bij Meerweg gekapt. We zijn verplicht om binnen drie jaar elders in het gebied opnieuw beplanting aan te brengen. Zo houden we de bospopulatie in stand. Op dit moment wordt door Arcadis het beplantingsplan voor het gebied opgesteld. Naar verwachting wordt een deel van de beplanting begin van volgend jaar opgepakt en een deel in de loop van volgend jaar.

De poelkikker

Tijdens de werkzaamheden zijn we verplicht om rekening te houden met de flora en fauna in het gebied. Door de vernatting van de grond is het jarenlang niet gelukt om verschillende percelen te maaien. Met speciaal materieel is het gelukt. Dat is net op tijd voordat de poelkikker een plekje zoekt voor overwintering. De poelkikker is een beschermd diersoort die we niet mogen storen tijdens de werkzaamheden.  

Foto link: de poelkikker. Foto rechts: met speciaal materieel de percelen maaien.

 

update meerwegpoelkikker

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64