Hoornsedijk en Meerschapsboerderij: start werkzaamheden KRW-maatregelen en inrichting NNN

In het noordelijk deel van het gebied worden natuurinrichtingsmaatregelen voorbereid. Dit gebeurt in combinatie met werkzaamheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Onder andere worden ijzerzandbassins aangelegd. Lees meer hierover op de projectpagina.

Update

In november start de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van Kaderrichtlijn Water-maatregelen (KRW) en de inrichting Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gaat om:

  1. Het verbeteren van de afwatering en vispasseerbaarheid van Paterswoldsemeer naar de Piccardthofplas. Dit wordt gedaan door het verbreden van de stuw, de aanleg van een vispassage, de aanleg van natuurvriendelijke oevers (langs de watergang richting de Meerschapsboerderij en op het terrein van Natuurmonumenten) en de aanleg van een ijsvogelwand. De werkzaamheden starten in november.  
  2. Het gemaal Hoornsedijk vervangen en een ijzerzandpassage aanleggen als onderdeel van de natuurinrichting. De werkzaamheden starten in januari 2022. 

Afgelopen zomer is vanuit de aanbesteding aannemersbedrijf Jelle Bijlsma BV geselecteerd om de werkzaamheden in het gebied uit te voeren. Arcadis voert namens het waterschap de directie en regelt daarmee de dagelijkse zaken op dit project.

Fasering KRW-maatregelen  

Het KRW-traject is opgedeeld in drie fasen. De maatregelen die nu worden uitgevoerd vallen onder fase 2 (2016-2021). Dit zijn nog niet de fase 3 maatregelen (2022-2027) die in co-creatie met de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe, het Meerschap en het waterschap zijn bedacht. Deze worden momenteel verder voorbereid. De maatregelen mogen pas uitgevoerd worden als de provincie (november 2021) en het Rijk (eerste kwartaal 2022) het stroomgebiedbeheerplan goedkeuren. Het KRW-maatregelenpakket fase 3 is daar onderdeel van.

Ter voorbereiding op de fase 2 werkzaamheden worden in week 43 de oevers op locatie 1 bij de Meerschapsboerderij opgeschoond en uitgedund. Ook worden enkele bomen gekapt. Tussen het opschonen en kappen is vier weken rust gepland. Zo kan de natuur zich aanpassen naar de nieuwe situatie voordat de werkzaamheden in november starten.

hoornsedijk update

Foto: Gebiedsbord met informatie over het project

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64