Update Polders Het Oosterland en Lappenvoort

Update Polders Het Oosterland en Lappenvoort

Dit gebied wordt een functionerend onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Hiervoor zijn verschillende inrichtingsmaatregelen nodig. Het uitgangspunt is het vergroten van de natuurwaarden en het versterken van de toekomstbestendigheid, herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Lees meer hierover op de projectpagina.

Update

In het voorgaande nieuwsbriefitem informeerden wij u over de status van het gebiedsproces. Hierin namen wij u onder andere mee over het informeren van de omgeving. Dat hebben wij in augustus gedaan door een eerste kennismaking met verschillende grondeigenaren. Er is onder andere besproken hoe in de toekomst gezamenlijk de plannen voor de omgeving gemaakt kunnen worden.

Ook is op 25 september een wandeltocht georganiseerd om kennis te maken met omwonenden. “Een mooie opkomst en goede gesprekken, het was echt een succes”, vertelt Nynke Faber van Prolander. “Omwonenden hebben inbreng gegeven voor mogelijke inrichtingsmaatregelen van het gebied. De input nemen we zeker mee in het vervolgproces.”

ruiter bij POL

Foto: Iedereen was welkom. Ook de voorbijgaande ruiter

Eind november organiseren wij een schetssessie met het doel om de inrichtingsschets voor het gebied vorm te geven. Tijdens deze schetssessie gaan we samen in gesprek over de (on)mogelijkheden in het gebied. De opgehaalde wensen vanuit de gebiedsbijeenkomst worden hierin meegenomen. Naar verwachting leveren we in het voorjaar van 2022 een inrichtingsschets op. En eind 2022 de oplevering van het inrichtingsplan. Via deze nieuwsbrief en gebiedsbijeenkomsten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het proces. 

Onderzoeken

Afgelopen weken zijn er verschillende rapporten beschikbaar gesteld. In 2019 heeft bureau LAOS uiteenlopende scenario’s ontwikkeld om de bandbreedte van het project zichtbaar te maken. In deze storymap worden vier scenario’s besproken.

Voordat de inrichting kan beginnen is het gebied eerst in kaart gebracht door middel van de volgende onderzoeken:

  1. Aardkundige waarden archeologie en cultuurhistorisch onderzoek
  2. Landschappelijke ecologisch systeem analyse

 Wandeltocht POL

Foto: Met elkaar in gesprek over de inrichting van het gebied

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64