Update Polders Het Oosterland en Lappenvoort

In dit nieuwsbericht blikken we terug op 2021, maar kijken we ook vooruit naar de planning in 2022. 

NB MIB 1

Foto: Polders het Oosterland en Lappenvoort.

2021

In 2021 is er veel werk verzet. Ook ondanks corona konden in de loop van het jaar toch afspraken doorgaan en zijn er goede bijeenkomsten in het gebied geweest. Afgelopen jaar hebben we stappen gezet in het gebiedsproces. We hebben bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de plannen en is er met grondeigenaren gesproken.

Op 25 september is er een gebiedsbijeenkomst georganiseerd. Een mooie opkomst met goede gesprekken. In die tussentijd zijn ook verschillende onderzoeken in het gebied gestart. De resultaten van deze onderzoeken kunt u terugvinden in dit nieuwsbericht. In overleg met gebiedspartners wordt het proces zorgvuldig doorlopen. Ook de inhoud en de doelen van de opgave worden goed uitgediept. Met name de ecologie en de hydrologie zijn belangrijke pijlers in de opgave.

Schetssessie

Eind november stond een schetssessie gepland, maar ging door de aangescherpte coronamaatregelen niet door. Een schetssessie geeft ruimte voor interactie met de omgeving, grondeigenaren en gebiedspartners. Ook levert het input voor de inrichtingsschets voor het gebied. In 2022 zoeken we naar een nieuwe datum als versoepeling mogelijk is.

2022

Het nieuwe jaar gaan we benutten om samen tot een inrichtingsschets te komen en verder uitwerken tot een inrichtingsplan. Een inrichtingsplan bevat uiteindelijk de concrete inrichtingsmaatregelen voor het gebied.  

Via deze website en gebiedsbijeenkomsten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het proces. 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64