KRW-maatregelen: infobijeenkomst peilbesluit en werk in uitvoering bij Meerschapsboerderij

In en rond het Paterswoldsemeer wordt gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebeurt volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). In november 2021 is gestart met de uitvoering van een aantal maatregelen rondom de Meerschapsboerderij. In januari 2022 beginnen de werkzaamheden aan de Hoornsedijk, waarbij invulling wordt gegeven aan de KRW en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook is er een nieuw peilbesluit in ontwikkeling. Op woensdag 22 december 2021 organiseert het waterschap digitale informatiebijeenkomsten over het nieuw vast te stellen peilbesluit.

Informatiebijeenkomst peilbesluit

Er worden verschillende KRW-maatregelen uitgevoerd, waaronder een nieuw peilbesluit. Op woensdag 22 december 2021 organiseert het waterschap digitale informatiebijeenkomsten over het nieuw vast te stellen peilbesluit voor het Paterswoldsemeer.

Op basis van verkenningen, onderzoeken en een variantenstudie is het voorstel om een vast peil te hanteren. Deze komt overeen met het huidige zomerpeil met een marge van -5 of +5 cm om in te kunnen spelen op weersomstandigheden. Tijdens de informatiebijeenkomsten vertelt het waterschap u graag meer over het aanleiding tot het peilbesluit en kunt u uw vragen stellen. Ga voor meer informatie en het online aanmeldformulier naar de website Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer.

Werkzaamheden Meerschapsboerderij

De werkzaamheden rondom de Meerschapsboerderij zijn gestart. Tijdens een druk bezochte inloopavond in november is toegelicht wat er allemaal gaat gebeuren. Voor de kerstvakantie wordt door aannemer JelleBijlsmaBV voornamelijk voorbereidend werk uitgevoerd. Onder andere het uitzetten van tracés, het aanleggen van rijplaten, bagger- en grondwerktransport. Ook worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Na de kerstvakantie legt de aannemer een nieuwe stuw, vispassage, duiker en ijsvogelwand aan.

In onderstaande vlog worden de werkzaamheden toegelicht:

Start werkzaamheden Hoornsedijk in januari

Aannemer JelleBijlsmaBV gaat ook aan de slag bij de Hoornsedijk. Het verouderde gemaal Hoornsedijk wordt vervangen, ook er komt een ijzerzandpassage om het polderwater te filteren én er wordt een aantal poelen aangelegd als onderdeel van de Ecologische Verbindingzone. Deze werkzaamheden starten in januari en zijn naar verwachting in maart klaar.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64