In gesprek met waterschap Noorderzijlvest

Een interview met Annette van Velde (bestuurder) en Menno van der Meer (projectmanager)

Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Om lekker te kunnen blijven zwemmen, varen, recreëren en wonen willen we graag een meer met schoon water, goede natuurwaarden, veel verschillende planten en dieren, weinig blauwalgen en zonder al te veel last van waterplanten.

Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Is dat een grote opgave voor het waterschap?

Menno: “Als je het vergelijkt met de kilometerslange dijken die we aanleggen of met ons project in het Zuidelijk Westerkwartier, waar we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden combineren, dan niet. Die projecten zijn vele malen groter en duurder. Maar het Paterswoldsemeer kent veel verschillende stakeholders. Denk aan omwonenden, gebruikers, ondernemers, twee gemeentes en twee provincies. Precies dat maakt deze opgave een stuk ingewikkelder.” Annette licht toe: “Het waterschap is er voor de burgers. Dat is ons motto. Dus willen we ook zo goed mogelijk rekening houden met alle belangen die er spelen. Dat vergt veel overleg en afstemming.”

Vast geen eenvoudig proces?

Annette: “We zitten nu op de goede weg met elkaar, maar dat was in het begin een heuse zoektocht. Wij willen allemaal schoon water, dat is niet de kwestie. Maar hoe zorg je dat het ene belang niet wordt ondergesneeuwd door het andere? Dat is een uitdaging. We hebben van dit traject erg veel geleerd en het is binnen het waterschap een voorbeeld voor toekomstige projecten. Als je aan de voorkant een zorgvuldig proces doorloopt dan kan de uitvoering soepel gaan.”

Welke werkzaamheden vinden nu en straks plaats?

“De werkzaamheden zijn opgedeeld in fases”, legt Menno uit. “Fase 2 is momenteel in uitvoering. We verbreden een stuw en leggen natuurvriendelijke oevers en een vispassage aan bij de Meerschapsboerderij. Daarnaast leggen we een ijzerzandpassage en poelen aan én vervangen we een gemaal bij de Hoornsedijk. Fase 3 is in voorontwerp. Voor fase 3 hebben we samen met vertegenwoordigers uit de omgeving een maatregelenpakket bedacht. Dat bestaat uit natuurvriendelijke oeverzones, vissenbossen, vissenhotels, drijvende plantenbakken, het verminderen van bladinval en het preventief maaien. Deze gaan we nog uitvoeren. We zoeken daarbij ook weer contact met omwonenden en andere belanghebbenden.”

Menno: “We beschrijven het allemaal uitgebreid op de website van waterschap Noorderzijlvest. Daar kan iedereen precies lezen wat er gebeurt en gaat gebeuren. We krijgen er ook met regelmaat reactie op. Daar zijn we blij mee. Wacht niet met je vraag of kwestie, maar geef het door. Dat kan telefonisch en per mail. Behalve de website brengen we omwonenden nog steeds op de hoogte middels flyers, inloopuren en keukentafelgesprekken. Het proces met alle belanghebbenden is immers een dynamisch proces, dat stopt niet. Je moet elkaar op de hoogte blijven houden. Dat werkt het best en het prettigst.”

Hebben jullie een voorbeeld?

“Een voorbeeld is de begeleidingsgroep die is opgericht”, vertelt Menno. “Daarin zitten negen personen van verschillende groepen belanghebbenden (waaronder recreatie(sport), omwonenden en Natuurmonumenten). De groep volgt de ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de waterplantenbedekking van het Paterswoldsemeer op basis van monitoring en andere informatie. Ook adviseren ze over de te nemen stappen bij een ongewenste sterke toename van de waterplanten. Dat werkt goed.”

Annette: “Daarnaast zijn we geregeld in gesprek met de gemeente Groningen, gemeente Tynaarlo, Meerschap Paterswolde, provincie Groningen en waterschap Aa en Hunze. Zo kunnen we gezamenlijk optrekken en weten we van elkaar wie wat doet en wanneer. Dat is heel belangrijk.”

Meer informatie?

Op de website http://paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/ leest u meer over de Kaderrichtlijn Water-maatregelen. Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de KRW-maatregelen, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 050 304 9811.

Voor overige vragen of opmerkingen neemt u contact op met Meerschap Paterswolde: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Menno en Annette

Menno van der Meer, projectmanager                                           Annette van Velde, dagelijks bestuurslid

 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64