Werkzaamheden Meerschapsboerderij en Hoornsedijk eind april afgerond

In en rond het Paterswoldsemeer wordt gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebeurt volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Aannemersbedrijf Jelle Bijlsma is in opdracht van waterschap Noorderzijlvest op drie plekken aan het werk. In november 2021 is gestart met de uitvoering van een aantal maatregelen rondom de Meerschapsboerderij. Sinds eind januari 2022 wordt ook gewerkt aan de Hoornsedijk, waarbij invulling wordt gegeven aan de KRW én het Natuurnetwerk Nederland (NNN) waar de provincie Groningen verantwoordelijk voor is. De werkzaamheden zullen eind april klaar zijn.

Kleine uitloop in de planning

Volgens de oorspronkelijke planning zou het werk eind maart worden afgerond. Februari was echter een erg natte, stormachtige maand. Jelle Bijlsma werkte door, maar de modderige grond maakte het werk moeilijker. Daarnaast zijn enkele onderdelen later geleverd dan aanvankelijk was toegezegd.

Afronding werkzaamheden Meerschapsboerderij

De werkzaamheden rondom de Meerschapsboerderij zijn grotendeels klaar. De komende weken werkt de aannemer vooral dingen af, zodat het terrein weer netjes en begaanbaar is. Daarbij kun je denken aan het plaatsen van hekwerk en het herstellen van het fietspad. Ook worden op twee plekken ottervoorzieningen aangelegd, zodat otters van het Paterswoldsemeer naar het natuurterrein van Natuurmonumenten kunnen.

IJzerzandpassage Hoornsedijk

Op de locatie Hoornsedijk werken we momenteel de ijzerzandpassage af. Er komt nog een uitstroomvoorziening vanaf het gemaal. Het gemaal zelf krijgt een nieuwe omkasting en wordt daarna aangesloten. We herstellen de toegangswegen en werken uiteraard ook hier alles netjes af.

220310 ijzerzand 1

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64