Update Polders het Oosterland en Lappenvoort – verslag schetssessie

Dinsdag 19 april 2022 is de schetssessie met grondeigenaren, bewoners en omwonenden geweest. Verschillende samenwerkingspartijen zoals de gemeente Groningen en Tynaarlo, Waterschap Hunze & Aa’s en het recreatieschap Drenthe waren ook vertegenwoordigd. We kijken terug op een geslaagde avond in Herberg Hilbrantz te Eelde. Het doel van deze avond was tweeledig. Enerzijds informeren over de opgave en de natuurdoelen die we voor het gebied Polders Oosterland en Lappenvoort voor ogen hebben. Anderzijds met elkaar in gesprek gaan over de inrichtingsmogelijkheden, met name op het vlak van beleven en benutten.

Update POL

Foto genomen tijdens de schetssessie, © Prolander.

Centrale vraag schetssessie

De centrale vraag van de schetssessie was: hoe kunnen belangen op het gebied van landschap, beleving en recreatie op een sterke manier worden verbonden met natuurdoelen, noodwaterberging en CO₂-opgave? Welke kansen liggen er bijvoorbeeld om de recreatieve druk uit het kerngebied te houden en verstoring van soorten tegen te gaan? Hoe kunnen landschappelijke kwaliteiten zoals openheid, lange zichtlijnen, rust en contrasten open/besloten en groot/kleinschalig beleefbaar blijven en worden versterkt? Hoe laat het bestaande padennetwerk zich inzetten? Wat zijn goede uitzicht- en rustplekken? Waar laten entrees zich bij voorkeur wel én niet inrichten?  

Het verslag van deze avond vind je via deze link. Het schetsontwerp wordt voor de zomervakantie definitief gemaakt. In de volgende nieuwsbrief wordt dit gedeeld. Het schetsontwerp vormt de basis voor het inrichtingsplan. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag en is naar verwachting in 2023 klaar.

Nieuw onderzoek beschikbaar

Het onderzoek naar bodem chemische analyse is beschikbaar, klik hier om het onderzoek in te zien.  

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64