“De natuur zo goed mogelijk laten functioneren”

De werkzaamheden rond de Meerweg in Haren zijn in volle gang. Na tien jaar voorbereiding, wordt nu hard gewerkt aan de realisatie van de ecologische verbindingszone (EVZ) Meerweg. Een faunapassage met brug in de Meerweg zorgt voor de verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer. Daarnaast wordt het gebied natuurvriendelijker ingericht. De werkzaamheden zijn op 1 april 2022 gestart en zijn naar verwachting in november 2022 klaar.

Uitdagend en belangrijk

Roeland Homan, deelprojectleider bij Prolander, vertelt wat er allemaal gebeurt: “Eerst verleggen en versterken we de kades aan de zuidzijde van de Meerweg. Het is veengebied met een slappe ondergrond. Dat maakt het een uitdagende, maar belangrijke klus. We moeten de stabiliteit van de kades waarborgen.”

Tijdens het verleggen van de kades is de Meerweg opengebroken en worden bruggen gebouwd voor zowel autoverkeer als fiets- en wandelverkeer. “Daar komt veel bij kijken. Denk aan het verwijderen van het huidige asfalt, het boren van funderingspalen, het aanbrengen van de brugdekken en het aanbrengen van nieuw asfalt dat aansluit op de huidige Meerweg”, noemt Roeland.

Gebieden verbinden

De werkzaamheden worden door Prolander uitgevoerd, in opdracht van de provincie Groningen. Een belangrijke opdracht van de provincie is het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hans Wolf, projectleider bij de provincie Groningen, legt uit hoe de werkzaamheden rond de Meerweg bijdragen aan deze opdracht: “Het Paterswoldsemeer en het Drentsche Aa-gebied werden tot nu toe gescheiden door de drukke Meerweg. Dankzij de herinrichting worden de gebieden met elkaar verbonden. Dat verbetert het functioneren van het NNN.”

Route voor dieren en water

“Door de ecologische verbindingszone kunnen dieren als de otter, kikker en ringslang zich straks veilig verplaatsen tussen de twee gebieden. Dat zorgt voor meer biodiversiteit”, vertelt Roeland.

Daarnaast ontstaat een aanvoerroute van schoon water uit de Drentsche Aa naar het Paterswoldsemeer. “Daarmee dragen de werkzaamheden bij aan de verbetering van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer,” legt Hans uit.

Klein, maar belangrijk

De werkzaamheden vinden plaats in een relatief klein gebied van ongeveer zeven hectare. “De Meerweg is een klein, maar belangrijk onderdeel in een veel groter gebied. Door het Paterswoldsemeer en het Drentsche Aa-gebied met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur zo goed mogelijk laten functioneren”, sluit Hans af.

Officiële aftrap

Vrijdag 13 mei 2022 gaf Johan Hamster, gedeputeerde van de provincie Groningen, het officiële startsein voor de werkzaamheden. Samen met betrokken gebiedspartners en bewoners van het gebied werd dit feestelijke moment gevierd. De ochtend begon met speeches van Johan Hamster, Annette van Velde (waterschap Noorderzijlvest) en Christina Schipper-Hulshof (Prolander). Hierna volgde een wandelexcursie langs verschillende plekken rond de Meerweg. De ochtend werd afgesloten met een smaakvolle en gezellige lunch.

Foto bestuurders start werkzaamheden Meerweg 13 mei 2022Johan Hamster start werkzaamheden Meerweg 13 mei 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: Annette van Velde (bestuurslid waterschap Noorderzijlvest), Johan Hamster (gedeputeerde provincie Groningen) en Glimina Chakor (wethouder gemeente Groningen)
Foto rechts: Johan Hamster geeft het officiële startsein

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64