Update Meerweg

Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van de ecologische verbindingszone (EVZ) Meerweg. Dieren als de otter, kikker, ringslang en vissen kunnen zich straks op een veilige manier tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer verplaatsen.

Afronden van de landhoofden

In de Meerweg komt een faunapassage met brug. De fundering van de brug wordt momenteel gereed gemaakt. Op onderstaande foto’s is de ontwikkeling van de landhoofden (steunpunten van de brug) te zien. Inmiddels is al het beton van de landhoofden gestort.

1.jpg2.jpg3.jpg

Storten van het wegdek

De volgende stap is het wegdek van de brug. Komende tijd wordt de ondersteuning van het wegdek op de landhoofden gemaakt. Vervolgens wordt de bekisting en wapening (stalen versterking) aangebracht en kan het beton worden gestort. Het wegdek wordt bewust voor de bouwvak gestort, zodat het tijdens de vakantieperiode van 1 tot en met 19 augustus 2022 kan uitharden.

Verleggen van de kades

Het verleggen en verhogen van de kades aan de zuidkant van de Meerweg is nagenoeg gereed. In de zomerperiode wordt er nog teelaarde (zwarte grond) op de kades gestort en worden de kades ingezaaid met gras. Binnenkort wordt er bevergaas en een stalen damwand langs de kades aangebracht om te voorkomen dat de bever gaten graaft in de nieuwe waterkerende kades.

4.jpg

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64