Schetsontwerp POL gereed

We hebben beloofd om voor de zomervakantie het schetsontwerp van Polders het Oosterland en Lappenvoort met u te delen. Het is zo ver: het schetsontwerp is gereed, we hebben de richting te pakken voor het inrichtingsplan.

Schetsontwerp

Even opfrissen. Wat is het schetsontwerp ook alweer? In het schetsontwerp gaan we in op de opgave van het gebied, wensen en (on)mogelijkheden voor de polders. Het schetsontwerp is tot stand gekomen door middel van verschillende (schets)sessies met bewoners en gebiedspartners. Deze input is herkenbaar in het schetsontwerp door de leesbaarheid van cultuurhistorische elementen, de openheid van het landschap en de recreatieve routes met beleefpunten.

Ook is het schetsontwerp tot stand gekomen op basis van verschillende onderzoeken. Afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar het watersysteem, biochemische condities van bodem en water, de huidige staat en de potenties van flora en fauna, recreatie, maar ook naar aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden. Alle resultaten zijn meegenomen en vormen de basis voor het schetsontwerp.   

5.jpg

Afbeelding: aan het schetsen, © Prolander.

Korte handleiding schetsontwerp

In het schetsontwerp nemen we u aan de hand van verschillende kaarten mee het gebied in. Waar zijn we, wat zien we en wat valt er te zeggen over landgebruik, bodem en water? In de hoofdstukken daaropvolgend lichten we de opgave verder toe, duiden we de fysieke omstandigheden waarmee we te maken hebben, beschrijven we de randvoorwaarden en verklaren we de beoogde natuurdoelen. Nadat alle ins en outs aan bod zijn geweest, komen we bij de kern van het document. Het schetsontwerp. Uitgewerkt in meerdere schetsen en voorzien van tekst en uitleg. In het hoofdstuk ‘Hoe nu verder’ gaan we in op het vervolgproces.

Bekijk via deze link het schetsontwerp.

Vervolgstap: het inrichtingsplan

Het schetsontwerp is een tussenstap op weg naar het inrichtingsplan en uiteindelijk de aanbesteding van het project. In dit proces wordt de aannemer gekozen die het werk gaat uitvoeren. Vervolgens volgt de stap van uitvoering in het gebied. De komende tijd worden nog meer bestuurlijke slagen en verdiepende onderzoekrondes doorlopen voor een precieze inrichting van het gebied. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het vervolgproces.

Achtergrondinformatie POL

De natuurkwaliteit in de polders gaat al jaren achteruit. Als we niets doen verdwijnt steeds meer flora en fauna uit het gebied. Bijvoorbeeld de zeldzame witte kievitsbloem waar we eerder al over schreven. In opdracht van de provincies Drenthe en Groningen wordt het natuurgebied ingericht als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit doen we samen met bewoners en verschillende gebiedspartners waaronder het waterschap Hunze & Aa’s, Meerschap Paterswolde en terreinbeheerders.

Op de hoogte blijven

Via de website van Meer in Balans blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64