“Veel mensen hebben groen nodig om te ontspannen”

Aan de Hoornsedijk, Meerweg en in Polders Oosterland en Lappenvoort wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. Verschillende gebiedspartners werken samen voor het beste resultaat. Graag brengen we de gebiedspartners die hieraan werken in beeld. Met deze keer: Hans Wolf, senior beleidsmedewerker Provincie Groningen.

Als projectcoördinator van de ecologische zone langs het Paterswoldsemeer is Hans verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het project. Daarvoor heeft hij veel contact met verschillende organisaties, zoals de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, gemeenten Groningen en Tynaarlo, uitvoeringsorganisatie Prolander, Meerschap Paterswolde en met omwonenden en gebruikers van het meer. "Mijn betrokkenheid bij dit project gaat terug naar 2008”, begint Hans. “In die periode hebben we als provincie de begrenzing van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) vastgelegd, wat nu Natuurnetwerk Nederland (NNN) heet. Onderdeel van het NNN is een natuurververbinding, een ecologische verbindingszone, via het Paterswoldsemeer, tussen de Drentse Onlanden en het Drentse Aa-gebied. De provincies hebben van het Rijk de opdracht gekregen om het NNN aan te leggen, dit moet in 2027 gereed zijn.”

Meer_in_B.jpg

Foto: Meer in Balans, © provincie Groningen. 

Kwaliteit verbeteren

De aanleg van deze zone is in volle gang. Via een waterloop in deze zone is het straks ook mogelijk om water uit de Drentse Aa aan te voeren naar het Paterswoldsemeer. Aanvoer van water uit het Noordwillemskanaal is dan minder noodzakelijk, waardoor de kwaliteit van het water in het meer verbetert. Het doel van de aanleg van deze zone is dus tweeledig. Enderzijds het aanleggen van een ecologische zone die uitwisseling van allerhande flora en fauna tussen de Onlanden en het Drentsche Aa gebied mogelijk maakt. Anderzijds het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het water in het Paterswoldesemeer.

Wat is er sinds 2010 gebeurd?

De provincie heeft de NNN-verbindingszone langs het Paterswoldsemeer begrensd in het Omgevingsplan en de Omgevingsverordening. Vervolgens hebben we in samenwerking met onder anderen de gemeente Haren, de waterschappen, het Meerschap Paterswolde en omwonenden en gebruikers van het meer een inrichtingsplan voor dit deel van het NNN gemaakt.

“De realisatie van dit plan is een langdurig proces, we werken er al vanaf 2008 aan, dat geldt ook voor mijzelf. De provincie Groningen heeft uitvoeringsorganisatie Prolander gevraagd om dit werk uit te voeren”, zegt Hans.

De afgelopen jaren zijn er langs het Paterswoldsemeer verschillende NNN-deelgebieden ingericht. In 2010 de delen van de ecologische zone aan de westkant van het meer (zie kaart), toen nog door Dienst Landelijk Gebied (DLG, dat rond 2015 is overgegaan in Prolander). Deelgebied 'Lage Wal' (bij de molen) is ingericht in 2018.

Zijn er nog meer collega's bij de provincie betrokken bij dit project?

De provincie Groningen is opdrachtgever om ervoor te zorgen dat het NNN ingericht wordt. Hans: “Dit heeft een technisch-inhoudelijke, een juridische, een financiële en een communicatieve kant. Als provincie zijn we hier dus vanuit verschillende disciplines aangehaakt. Er zijn ecologen, hydrologen, planologen, juristen en financiële mensen van de provincie bij betrokken. Ik coördineer deze inzet, zo kun je dat zien”.

Waarom richt de provincie deze nieuwe natuur in?

Het is de taak van de provincie om nieuwe natuur aan te leggen, om de natuur te beschermen en verder te ontwikkelen. “We willen het verlies van biodiversiteit tegengaan en onze soorten behouden. Dit is ook belangrijk voor de leefbaarheid. Veel mensen hebben groen nodig om te ontspannen, gaan graag naar het buitengebied om te wandelen en te fietsen of op het water te zeilen en te zwemmen. Veel van onze inwoners hechten grote waarde aan groen, aan een gezonde flora en fauna, aan een goeie biodiversiteit”, zegt Hans.

Schoon (zwem)water

“In 2022 werken we aan de deelgebieden 'Meerweg' en 'Hoornsedijk Noord'. Dit laatste deelgebied wordt binnenkort opgeleverd en de inrichting rond de Meerweg is naar verwachting voor het einde van dit jaar gereed. Er kan dan schoon Drents beekwater naar het meer stromen. Samen met onder meer de moeraszones en het ijzerzandbassin die het waterschap Noorderzijlvest aan de Hoornsedijk aanlegt, zorgt dit er hopelijk voor dat het probleem met blauwalg minder wordt. Zodat we straks een meer natuurlijk Paterswoldsemeergebied hebben waar mens en dier zich thuis voelen”, sluit Hans af.

Knipselaf.JPG

Afbeelding: kaartje EVZ Meerweg.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64