Feestelijke oplevering van werkzaamheden Meerschapsboerderij en Hoornsedijk

foto_0_feestelijk_low.jpg

De werkzaamheden van de zogenaamde ‘tweede fase’ rondom de Meerschapsboerderij en bij de Hoornsedijk zijn klaar. De werkzaamheden zijn uitgevoerd om de kwaliteit van het water in het Paterswoldsemeer te verbeteren.

Samen met omwonenden vierden de samenwerkende partijen (Waterschap Noorderzijlvest, Meerschap Paterswolde, Provincie Groningen, Prolander en Natuurmonumenten) de oplevering en de overdracht van:

  • De aangelegde ijzerzandpassage aan de Hoornsedijk. Het polderwater wordt gefilterd, waardoor fosfaten achterblijven in het ijzerzand en niet in het Paterswoldsemeer komen. Na circa tien jaar wordt het zand afgevoerd en vervangen.

foto 1 ijzerzand geel af low

  • De inwerkingstelling van de vernieuwde vispassage bij de Meerschapsboerderij. Vissen kunnen weer optrekken vanuit de Piccardthofplas naar het Paterswoldsemeer.

foto 2 inwerkingstelling vispassage low

  • De natuurvriendelijke oevers op de kop van de Veenweg, langs het Winterpad en achter de Meerschapsboerderij. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt de waterkwaliteit verbeterd. Daarnaast is het ook een beter leefgebied voor planten en dieren én dient het als paai- en opgroeigebied voor vissen. Voor de aanwezige ijsvogels is een ijsvogelwand gemaakt. 

foto 3 Natuurvriendelijke oever nu low

  • De drie nieuw gegraven poelen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bij de Hoornsedijk.

De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maken onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt straks verbonden met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer.

Arcadis Nederland en Jelle Bijlsma BV werden bedankt voor de uitvoering. Liesbeth Machielsen droeg een speciaal gedicht van haar hand voor. En het overdrachtsdocument werd officieel ondertekend door het bestuur van de partners.

foto_4overdrachtsdoc_bestuur_NZV_low.jpg

Maar het Paterswoldsemeer is er nog niet. Op naar de derde fase. Die bestaat uit:

  • Creëren van zes hectare leefgebied voor waterplanten, macrofauna en vis door de aanleg van natuurvriendelijke oever(zones) met plantengordels.
  • Realiseren van schuil- en paaiplaatsen voor vissen door de aanleg van vissenbossen, vissenhotels en drijvende plantenbakken.
  • Verminderen van bladinval.
  • Preventief maaien.

OOG Groningen maakte onderstaande rapportage van de feestelijke oplevering:

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64