Werkzaamheden Meerweg hervat na bouwvak

Sinds 1 april 2022 wordt door aannemersbedrijf De Boer & De Groot gewerkt aan de ecologische verbindingszone tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer. Van 1 tot en met 19 augustus 2022 was de bouwvak. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer in volle gang.

Brug in de Meerweg

In de Meerweg wordt een brug gebouwd. Voor de bouwvak is het brugdek gestort, zodat dit kon uitharden tijdens de vakantie. Door het beton lopen staalkabels. Deze kabels zijn aangespannen, wat zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit. Na het aanspannen van de staalkabels kan de bekisting rondom het brugdek worden verwijderd.

Verder wordt komende tijd gewerkt aan de afwerking van het brugdek. Denk aan het plaatsen van leuningen en roosters. Zodra de afwerking klaar is, wordt er asfalt over het brugdek aangebracht.

image00009_low.jpg

Foto: de staalkabels in het brugdek.

Faunapassage onder de brug

De brug ligt momenteel hoger dan het wegdek van de Meerweg. Komende weken wordt de brug stapsgewijs naar beneden gebracht. Uiteindelijk komt het brugdek op de landhoofden (steunpunten van de brug) te liggen.

Nu het brugdek nog hoger staat, wordt onder de brug een slenk uitgegraven. Dit wordt de faunapassage, waar dieren straks veilig de overkant van de Meerweg kunnen bereiken. Zodra de slenk is uitgegraven, wordt er beschutting aangebracht. Hiermee worden dieren richting de faunapassage geleid.

Gemaal Meerweg

De werkzaamheden voor het gemaal Meerweg aan de westzijde van de faunapassage gaan van start. De fundering wordt aangebracht en er wordt gestart met het betonwerk.

Slenk aan de noordzijde

De werkzaamheden aan de noordzijde van de Meerweg zijn gestart op maandag 5 september 2022. Eerst wordt het terrein onder begeleiding van een ecoloog gemaaid. De ecoloog controleert of er geen amfibieën en reptielen, zoals kikkers, salamanders en slangen, in het gras zitten. Daarna wordt de slenk uitgegraven en wordt het gebied ingericht. Faunarasters, amfibieschermen, slootjes, poeltjes en schuilplekken worden aangebracht. Daardoor kunnen dieren als de otter en de poelkikker zich veilig in het gebied verplaatsen en nestelen.

image00011 low

Foto: het aanspannen van de staalkabels.

Tags:
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64