Update Polders het Oosterland en Lappenvoort

Voor de zomer is het schetsontwerp van Polders het Oosterland en Lappenvoort (POL) afgerond. In het schetsontwerp staan de opgaven, wensen en (on)mogelijkheden voor het gebied beschreven. Inmiddels kunnen we meer vertellen over het inrichtingsplan. Ook delen we graag de nieuwe storymap van POL!

Inrichtingsplan

Afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het benaderen van bureaus voor het inrichtingsplan. We hebben ze gevraagd een offerte uit te brengen voor het opstellen van het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan zal bestaan uit drie belangrijke onderdelen:

  1. De uit te voeren maatregelen, met als hoofddoel de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
  2. Het maken van een beheer- en onderhoudsplan, zodat de natuur en de aan te leggen voorzieningen (watersysteem, recreatie etc.) in de toekomst op de juiste manier wordt beheerd en onderhouden.
  3. Het uitvoeren van aanvullende onderzoeken ter onderbouwing van de maatregelen.

Daarnaast hebben we de bureaus gevraagd hoe hun planning eruit gaat zien en hoe de omgeving bij het proces wordt betrokken. Halverwege oktober is bekend welk bureau het inrichtingsplan gaat opstellen. Het streven is om in november 2023 het inrichtingsplan, inclusief beheer- en onderhoudsplan en aanvullende onderzoeken, afgerond te hebben.

Met de werkgroep in het veld

Woensdag 7 september 2022 zijn we met de werkgroep POL het gebied in geweest. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de provincies Drenthe en Groningen, gemeentes Tynaarlo en Groningen, Prolander, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Kraus-Groeneveld Stichting. Dit brede gezelschap denkt mee en adviseert over de plannen voor de polders.

Met de werkgroep hebben we verschillende locaties in het zuidelijke gedeelte van POL bekeken. Ideeën die in het schetsontwerp in grote lijnen staan beschreven, konden we met elkaar bespreken. Wat is het doel van een bepaalde locatie, wat speelt daar en waar moeten we rekening mee houden bij het uitwerken van de inrichtingsmaatregelen? De informatie die met elkaar is uitgewisseld, wordt later met het bureau gedeeld.

Groep mensen luisterend op een landweg

Storymap

In de nieuwe storymap van POL leest u van alles over het gebied, de opgaven, de natuurdoelen en het schetsontwerp. Aangevuld met kaarten, foto’s en illustraties vertellen we in duidelijke taal het verhaal van POL. Hoe zijn we begonnen en waar staan we nu? Gedurende het proces blijven we de storymap aanvullen. Open de storymap via deze link.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64