Goed bezochte inloopavond over verbetering waterkwaliteit Paterswoldsemeer

Op dinsdag 13 september 2022 organiseerde waterschap Noorderzijlvest de inloopavond ‘Kaderrichtlijn Water-maatregelen fase 3’. De betrokken projectmedewerkers vertelden over de plannen en voorlopige ontwerpen voor het verder verbeteren van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer.

Grote belangstelling

Tijdens de inloopavond werden vragen beantwoord en zijn nog enkele aandachtspunten en koppelkansen aangedragen. Die worden zo mogelijk meegenomen in de definitieve ontwerpen. Er heerste een goede sfeer, de belangstelling en betrokkenheid waren groot en de reacties positief.

Waar ging de avond over?

De afgelopen maanden sprak het waterschap met perceeleigenaren, belanghebbenden en vertegenwoordigers van verschillende verenigingen. Gezamenlijk keken zij naar de voorlopige ontwerpen van de maatregelen in fase 3. Tijdens de inloopavond werden overige belangstellenden bijgepraat. Aan de hand van schetsen en technische tekeningen lichtte de projectleden de plannen toe.

Wat gaat het waterschap in fase 3 doen?

Het maatregelenpakket bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Creëren van zes hectare leefgebied voor waterplanten, macrofauna en vis door de aanleg van natuurvriendelijke (oever)zones met plantengordels.
  • Realiseren van schuil- en paaiplaatsen voor vissen door de aanleg van vissenbossen, vissenhotels en drijvende plantenbakken.
  • Verminderen van bladinval (in de uitvoering gekoppeld aan bovenstaande maatregelen).
  • Preventief maaien.

Op de website van het waterschap vindt u een kaart met potentiële locaties voor de natuurvriendelijke (oever)zones en de vissenbossen en -hotels. Ook vindt u er visualisaties van de nieuwe situaties.

Meer met in de achtergrond bomen Tekening van mogelijke situatie van het meer met in de achtergrond bomen

Foto’s: de locatie ‘Halve Manen’ aan de noordzijde van het Paterswoldsemeer, met eerst de huidige situatie en daarna de situatie na inrichting.

Waarom zijn deze plannen gemaakt?

Het Paterswoldsemeer voldoet niet aan de Kaderrichtlijn Water-norm. De KRW is een Europese richtlijn die tot doel heeft dat alle Europese wateren vanaf 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond zijn. Noorderzijlvest is aan de slag gegaan om de waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer te verbeteren. Dat gebeurt in drie fases. Het maatregelenpakket voor fase 3 is in 2020 tot stand gekomen in een proces van co-creatie met vertegenwoordigers uit de omgeving.

Vragen of opmerkingen?

Stuur ze per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het waterschap beantwoordt ze graag.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64