Doorzichtmeters meten eerste helft van het jaar ‘helder’ water

Om de waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer te verbeteren zonder dat er overmatige waterplantengroei optreedt, is er door waterschap Noorderzijlvest samen met de omgeving een specifiek maatregelenpakket bedacht. Om de vinger aan de pols te houden wordt de groei van waterplanten gedurende het seizoen gemonitord. En enthousiaste omwonenden helpen ons daarbij. Ook dit jaar meet een groep van 17 vrijwilligers het doorzicht van het water gedurende het seizoen.

Tussenstand

Uit de metingen van eind april tot en met juni blijkt dat het water in het Paterswoldsemeer lange tijd erg helder was. Het natte en koude voorjaar heeft ervoor gezorgd dat algen nauwelijks ontwikkelden. Doordat de temperatuur maar langzaam opkroop, kwamen algen niet goed tot ontwikkeling en door de grote hoeveelheid neerslag kunnen de algen wat meer weggespoeld zijn.

Kleine afname

Vanaf week 24/25 zien we een algemene afname in het doorzicht. Dat lijkt vooral samen te hangen met de toename in de (lucht)temperatuur. Rond 12 juni (week 23) is een forse sprong van de luchttemperatuur te zien, terwijl er al langere tijd geen neerslag gevallen was. Die sprong in de temperatuur zal de algenbloei wat hebben bevorderd. Gelukkig levert deze toename nog geen beeld op zoals afgelopen zomer.

Vrouw doet een watermetingmeting in een meer.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64