Tijdelijke afsluiting Meerweg

De komende tijd vinden verschillende (asfalt)werkzaamheden aan de Meerweg plaats in opdracht van de gemeente Groningen. Dit valt in de periode van maandag 25 september 2023 tot zondag 15 oktober 2023. Het werkgebied ligt tussen huisnummer 193 en de Meerwegbrug. 

Beperking en overlast

Doorgaand verkeer is in de nachten van vrijdag tot en met zondag in de weekenden van week 39 t/m 41 niet mogelijk. Inritten die grenzen aan het werkgebied zijn vanaf het fietspad wel bereikbaar. De Meerweg is overdag wel toegankelijk via een halve rijbaanafzetting.

De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats tussen 19.00 uur en 06.00 uur. U kunt geluidshinder ervaren. Denk aan het wegfrezen van oud asfalt, aanbrengen van nieuw asfalt en het heen en weer rijden van vrachtauto’s. We vragen uw begrip hiervoor.

Werkzaamheden

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:

  • Aanbrengen van riolering
  • Verwijderen en aanbrengen molgoot
  • Verwijderen en aanbrengen asfalt(wapening)
  • Aanbrengen markeringen

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op via 14050.

Werkzaamheden Meerweg

Foto: werkzaamheden in de nacht aan de Meerweg, © Prolander.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64