Update: KRW-maatregelen fase 3 richting uitvoering

De komende wintermaanden ziet u een hoop bedrijvigheid op het Paterswoldsemeer. Het waterschap start dan met de uitvoering van de KRW-maatregelen fase 3. Hierbij worden natuurvriendelijke oevers aangelegd in combinatie met het uitdunnen van de oevers. En er worden vissenbossen en vissenhotels in het water geplaatst. Deze maatregelen dragen bij aan een betere waterkwaliteit en een gezonde vispopulatie. Het streven is om in december 2023 de eerste ‘schop in de grond’ te zetten. 

Wat gaat u van het werk merken?

Veel van de werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Op een aantal plekken werkt de aannemer vanaf land. Achter de Oude Badweg en op locatie Kluivingsbos/Leijenloop komt ook grond vrij dat moet worden afgevoerd. Dit transport moet veilig plaatsvinden; daarom zullen we de route en eventuele wegafzettingen duidelijk communiceren en aangeven met borden.

Daarnaast verandert het aanzicht van het meer tijdelijk. Bij het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt de oeverwal vrijgemaakt van struiken, opschot en hier en daar een boom. Zo valt er minder blad in het water, wat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit. En natuurvriendelijke oevers komen daardoor beter tot ontwikkeling. Vlak na de uitvoering zal het er even kaal uitzien, maar binnen een half jaar wordt het groen. Op andere plekken planten we ter compensatie weer bomen aan. 

Globale planning

Het werk wordt vooral buiten het broedseizoen (15 maart – 15 augustus 2024) en het recreatieseizoen (1 april – 30 september 2024) uitgevoerd. Daarmee wordt overlast voor mens en dier zo veel mogelijk beperkt. De gekozen aannemer stelt uiteindelijk een gedetailleerde planning op

Aanbesteding aannemer gestart

Welk aannemersbedrijf het werk gaat uitvoeren is nog niet bekend. Het werk is aanbesteed. Dat betekent dat belangstellende aannemersbedrijven een aanbieding kunnen doen. Aan de hand van verschillende selectiecriteria, zoals aanpak, minimaliseren hinder, veiligheid, duurzaamheid, begeleiding en kosten, beoordeelt het waterschap alle aanbiedingen en kiest uiteindelijk de partij die aan de slag mag. Dat zal half november 2023 bekend zijn.

Geen bezwaren op projectplannen ontvangen

Wat we precies gaan doen is beschreven in het projectplan waterwet KRW-maatregelen Paterswoldsemeer fase 3. Deze heeft van 21 juni tot en met 2 augustus ter inzage gelegen. Voor locatie Kluivingsbos/Leijenloop was een apart projectplan waterwet geschreven. Ook deze heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze weken kon bezwaar gemaakt worden op (een deel van) de plannen. Op beide projectplannen zijn geen bezwaren binnengekomen.

Daarnaast zijn bij gemeente Groningen en gemeente Tynaarlo omgevingsvergunningen aangevraagd. De gemeenten hebben deze momenteel in behandeling. Ook loopt er een ontheffing voor de Wet Natuurbescherming bij de Provincie.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen en uitvoering hiervan vindt u op deze pagina

Meer in B

Foto: Paterswoldsemeer © waterschap Noorderzijlvest

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64