Update voormalig café Friescheveen

De provincie Groningen is sinds een aantal jaar eigenaar van voormalig café Friescheveen. Tijdens de werkzaamheden aan de ecologische verbindingszone Meerweg werd het gebouw gebruikt als projectruimte. Nu de werkzaamheden klaar zijn, draagt de provincie Groningen het voormalige café graag over aan een nieuwe eigenaar. In samenwerking met de gemeente Groningen worden momenteel de voorwaarden voor overdracht van het gebouw en het omliggende terrein onderzocht.

Dit onderzoek kost tijd. Nu het pand leegstaat, willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom zijn op 8 november 2023 hekken rondom het gebouw geplaatst. Ook blijft er camerabewaking. We begrijpen dat de hekken afbreuk doen aan het uitzicht, maar veiligheid staat voor ons voorop. Zodra we meer informatie hebben over de nieuwe bestemming van het voormalige café Friescheveen, delen we dat met u.

Graafmachines op een dijk, naast een pand.

Foto: werkzaamheden in juli 2022, aan de achterkant van voormalig café Friescheveen.

Tags:
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64