Resultaten kartering waterplanten 2023

Sinds 2021 monitort waterplantenexpert Roelf Pot de waterplantenontwikkeling op het Paterswoldsemeer. Tamme Kamminga, beheerder bij het Meerschap Paterswolde, gaat ook altijd mee. De monitoring bestaat uit een inspectieronde in het voorjaar en een uitgebreidere waterplantenkartering in de zomer.

Verslag waterplantenkartering 15 augustus 2023

Op 15 augustus 2023 gingen Roelf en Tamme het meer op om de waterplanten in kaart te brengen. Het algemene beeld was dat de begroeiing zich in 2023, net als 2022, veel minder heeft kunnen ontwikkelen dan in 2021. Dat komt vermoedelijk doordat de watertemperatuur lang laag bleef. Daarnaast speelt ook blauwalgengroei een rol. Uitbreiding van de planten naar dieper water vindt in de zomer plaats en dat was door de vertroebeling toen niet meer mogelijk. Ook nieuwe vestigingen vanuit ronddrijvende stekjes was daardoor toen al vrijwel niet meer mogelijk.

Doorgroeid fonteinkruid

Doorgroeid fonteinkruid heeft zich ten opzichte van andere planten het meest ontwikkeld. De planten ontwikkelen zich goed vanuit de wortelstokken waarmee ze overwinteren. Doorgroeid fonteinkruid werd dan ook op dezelfde plaatsen gevonden als eerdere jaren. Doordat de planten op tijd begonnen te groeien, konden ze het wateroppervlakte bereiken voordat het troebel werd. De belangrijkste groeiplekken zijn eind juli gemaaid. Desondanks hebben de wortelstokken zich misschien iets verder weten uit te breiden.

Ontwikkelingen volgen

Door de ontwikkeling over de jaren te volgen, kunnen we mogelijk sneller inschatten waar waterplanten opkomen en groeien, zodat het Meerschap daar beter op kan anticiperen bij het maaien.

In het volledige rapport van de waterplantenkartering leest u meer over de methode, resultaten en conclusies.

Man in een boot met een waterplant aan zijn stok.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64