Betrokken bezoekers bij inloopbijeenkomst Polders Oosterland en Lappenvoort

Op 28 november organiseerde Prolander in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe een inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp voor Polders Oosterland en Lappenvoort. Projecttrekker Erna Alting presenteerde het voorlopig ontwerp in Herberg van Hilbrantsz. De bijna 50 bezoekers die aanwezig waren, deelden hun suggesties voor de gebiedsinrichting.

Meerdere bezoekers bekijken kaartmateriaal op lange tafels.

Presentatie voorlopig ontwerp

Na het welkomstwoord van dagvoorzitter Gertjan Elzinga presenteerde Erna het voorlopig ontwerp. Ze vertelde bijvoorbeeld over de uitwerking van het watersysteem: vooral in de zone langs en rondom de beek wordt het natter. Vervolgens lichtte Robin Wientjes namens de provincies Drenthe en Groningen de procedure toe om de natuurbestemming op provinciaal niveau vast te leggen. Dat gebeurt in het kader van de nieuwe Omgevingswet via een projectbesluit.

Tipkaarten gebiedsinrichting

Toen de presentatie voorbij was, verzamelden de bezoekers zich rond twee tafels. Medewerkers van Prolander en de verantwoordelijke overheden en beheerders beantwoordden hun vragen en luisterden naar suggesties. Provincies Groningen en Drenthe, gemeenten Groningen en Tynaarlo, Waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Kraus-Groeneveld Stichting waren vertegenwoordigd.

Meerdere bezoekers vulden tipkaarten in met tips voor de gebiedsinrichting. Er waren vooral veel ideeën en wensen voor recreatiemogelijkheden. Zo werd gevraagd rekening te houden met rustmogelijkheden voor recreanten en de mogelijkheden om de hond los te laten lopen waar mogelijk. Ook was er aandacht voor flora en fauna, zoals de wens om ijsvogels voldoende ruimte te geven en mogelijkheden voor vrijwilligers om daaraan bijvoorbeeld een bijdrage te leveren in praktisch natuurbeheer.

Een presentator voor een projectiescherm, met een zaal vol luisterende bezoekers.

Veldexcursie en inspraakmomenten

Prolander wil tegen de zomer een veldexcursie organiseren: bij uitstek een moment waarop bewoners met ons het gesprek kunnen voeren over concrete voorstellen. Verder informeren we de bezoekers van de inloopbijeenkomst die hun contactgegevens hebben achtergelaten proactief over de formele inspraakmomenten voor de herinrichting. Er zullen namelijk nog formele inspraakmomenten volgen rondom het projectbesluit. We houden u op de hoogte van de herinrichting van Polders Oosterland en Lappenvoort via de lokale media, op deze website en de nieuwsbrief. Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief? Schrijf u in via het inschrijfformulier.

Bezoekers bekijken kaartmateriaal en zijn met elkaar in gesprek.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64