Archeologisch veldonderzoek in Polders Oosterland en Lappenvoort

Prolander heeft archeologisch adviesbureau RAAP gevraagd om veldonderzoek te doen naar mogelijke dekzandkoppen (beekduinen) in het beekdal. Dit zijn verhogingen in het maaiveld  waar waarschijnlijk archeologische sporen te vinden zijn. In week 3 en 4 voeren twee archeologen verkennend veldwerk uit om vast te stellen of de bekende verhogingen in het landschap inderdaad dekzandkoppen zijn. Ook boren ze plaatselijk gaten om de bodemopbouw in kaart te brengen.

Dekzandkop bij de Eelder Schipsloot

Foto: rand van dekzandkop bij de Eelder Schipsloot (met roodbruine vegetatie op hoge grond).

Sporen uit het verleden?

Het veldonderzoek bestaat uit twee fasen. De eerste fase moet duidelijk maken of de gele vlekken op de kaart dekzandkoppen zijn. Zo ja, gaat het in de tweede fase om de vraag of er archeologische waarden aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan sporen van vroegere bewoning.

Kaart van Polders Oosterland en Lappenvoort waarop in het geel verhogingen in het landschap te zien zijn. Deze verhogingen zijn mogelijk dekzandkoppen en beekduinen. De verhogingen liggen verspreid over het landschap langs beide zijden van de Oude Aa en hebben een totale oppervlakte van 12,2 hectare.

Kaart: locatie (mogelijke) beekduinen in POL.

Op de bovenstaande kaart zijn de verhogingen in het gebied Polders Oosterland en Lappenvoort te zien. De archeologen voeren handmatig grondboringen uit tot een diepte van maximaal 1,5 meter onder het maaiveld. Na elke boring wordt het boorgat nauwkeurig dichtgemaakt, zodat het archeologische veldwerk geen sporen achterlaat.

Uitkomsten van belang voor beheer en onderhoud

Het veldonderzoek heeft geen gevolgen voor de herinrichting van Polders Oosterland en Lappenvoort. Wel zijn de uitkomsten belangrijk voor het toekomstige beheer en onderhoud van de onderzochte locaties. Als er sporen worden aangetroffen, mogen er geen bomen en struiken groeien. Wortels kunnen deze sporen namelijk aantasten. Een belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van het projectgebied is dat archeologische waarden zoveel mogelijk intact moeten blijven.

Bureaustudie wees al op dekzandkoppen

Het veldonderzoek is een vervolg op de bureaustudie van RAAP naar de aardkundige, cultuurhistorische en archeologische waarden van Polders Oosterland en Lappenvoort. De bureaustudie bracht de mogelijke waarden in het gebied in kaart, op basis van landelijke data en rapporten. Hieruit bleek dat er waarschijnlijk meerdere dekzandkoppen liggen in de beekdalvlakte van de Drentsche Aa.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64