Onderhoud Hoornsedijk door gemeente en waterschap

De Hoornsedijk krijgt een opknapbeurt. Gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest werken daarbij samen. Gemeente Groningen vervangt tussen 2024 en 2027 in fasen het verouderde wegdek. De aanpak van het wegdek is onderdeel van onderhoud aan de wegen. Door het werk te spreiden ontstaat minder overlast. Waterschap Noorderzijlvest versterkt de dijk op een aantal plekken. Dankzij de Hoornsedijk en de waterkering aan het Noord-Willemskanaal, voorkomen we wateroverlast bij hevige neerslag. Het is belangrijk om de Hoornsedijk stabiel en veilig te houden, ook op de lange termijn.

Wanneer zijn deze maatregelen gepland?

  1. Het wegdek wordt naar verwachting tussen 2024 en 2027 in verschillende uitvoeringsperiodes aangepakt. Dit gebeurt in fases, voor optimale veiligheid en gebruik.
  2. Op sommige locaties wordt het talud versterkt. Dat is de schuine zijde van de dijk. Dit willen we graag uitvoeren in 2024. Voor deze maatregel neemt het waterschap contact op met de direct aanwonenden van deze locaties, om afspraken te maken en ervoor te zorgen dat zij hier zo min mogelijk last van ondervinden.
  3. Doordat de bever tegenwoordig actief is in de omgeving van de Hoornsedijk, is er een risico op graafschade en ondertunneling van de dijk. In 2024 verkennen we hoe we de risico’s op constructieve schade kunnen voorkomen. Een optie is om op kwetsbare delen tijdens de vervanging van het wegdek bevergaas aan te brengen. Bevergaas kan buiten het zicht, in de dijk zelf, worden aangebracht.
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64