Geen gras, maar flos aquae (blauwalg) in het Paterswoldsemeer

In het Paterswoldsemeer wordt op een groot aantal plekken een op gras lijkend organisme aangetroffen. Dit is de flos aquae (Aphanizomenom), één van de vijf blauwalgfamilies. Op het Paterswoldsemeer zien we vaak een ander soort, de Mycrocystis, tot bloei komen. Nu heeft echter de flos aquae de overhand. 

Flos aquae is, net als de andere blauwalgsoorten, een cyanobacterie en komt in alle wateren voor.Cyanobacteriën houden erg van voedselrijk (fosfaten) en warm water.

flos aquae 1 flos aquae 2

Ontwikkeling flos aquae

De afgelopen weken is er water ingelaten vanuit het Noord-Willemskanaal. Dat water is voedselrijk. Daarnaast liepen de temperaturen behoorlijk op. Ideale omstandigheden voor algen dus. Er gold al een waarschuwing vanwege de op het Paterswoldsemeer vaak voorkomendeblauwalg (Mycrosystis). 

Ook de flos aquae kan uiteindelijk afsterven en bovendrijven. Er ontstaan dan drijflagen die mogelijk stinken. Bij het binnenkrijgen van water kun je ziek worden. Dat geldt ook voor huisdieren.

Zwemmen 

De algenconcentratie wordt op officiële zwemwaterlocaties met regelmaat gemeten in een laboratorium. Als er een te hoge concentratie in het water zit dan geeft de provincie Groningen een waarschuwing of zwemverbod af. Deze worden geplaatst bij de officiële zwemwaterlocaties. In het Paterswoldsemeer is dat De Leijte.

Zwemwater.nl

Op zwemwater.nl wordt tijdens het zwemwaterseizoen aangegeven of het zwemwater veilig is. Download ook de zwemwaterapp op je telefoon en je bent altijd bij!

Meer informatie over blauwalg in het Paterswoldsemeer:

https://paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/blauwalg

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64