AB - vergadering

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 12 december om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 12 december 2016

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. conceptverslag AB 13 juni 2016.

b. besluitenlijst DB 21 november 2016 (alleen bestuursleden).

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.

a. Uit het AB van 13 juni 2016: Organiseren van een activiteit voor bewoners van het AZC (er is een uitnodiging verstuurd naar het AZC en inmiddels bericht van COA ontvangen dat de locatie niet meer in gebruik is door COA).

b. Voortgang Handhaving (s.v.z. mondeling).

c. Verkoop grond Paalkoepel (s.v.z. mondeling).

d. “Meer in beweging” voortgang Lage Wal (mondeling).

e. Verkoop Groningerweg (mondeling).

5. Prognose Jaarrekening 2016 (informerend).

6. Voorstel vergaderdata AB en DB 2017 (besluitvormend).

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 9 december.

Stukken

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64