AB - vergadering

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 10 december om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 10 december 2018

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. Conceptverslag AB 3 juli 2018

b. Concept besluitenlijst 19 november 2018 (alleen bestuursleden).

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.
a. Boom voor Harm Jan Verweij

5. Prognose Jaarrekening 2018 (ter info)

6. Voorstel wijzigingen AVMP nav zienswijzen (besluitvormend)

7. Samenwerkingsagenda Regio Groningen Assen (besluitvormend)

8. Maaibeleid onderwaterplanten (besluitvormend)

9. Erfpacht afkoop (besluitvormend)

10. Herindeling memo (ter info)

11. Voorstel vergaderdata AB 2019

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot maandag 10 december 12.00 uur

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64