AB - vergadering

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 04 maart 2014 om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 04 maart 2014

  1. Opening/vaststelling conceptagenda
  2. Conceptverslag AB 10 december 2013 en DB besluitenlijst 5 november (alleen bestuursleden)
  3. Rondvraag (eventuele insprekers)
  4. Mededelingen/Ingekomen stukken.
  5. TRIP: Voortgangsrapportage no. 14
  6. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid (wordt mondeling toegelicht)
  7. Aanpassing APVM, artikelen 13 en 15
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64