AB - vergadering

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 16 juni 2014 (i.p.v. 17 juni) om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 16 juni 2014

 1. Opening/vaststelling conceptagenda
 2. Aanwijzing mevrouw Hofstra als voorzitter van het Meerschap Paterswolde
  Aanwijzing de heer Van Keulen als vicevoorzitter van het Meerschap Paterswolde
  Aanwijzing mevrouw Lambeck als lid Dagelijks Bestuur van het Meerschap Paterswolde.
 3. Rondvraag (eventuele insprekers)
 4. Conceptverslag AB 4 maart 2014
 5. Mededelingen/Ingekomen stukken.
  • Sluistijden, reacties Watersportverbond
  • Sluistijden, Federatie Recreatieverenigingen Paterswoldsemeer
  • Diverse particulieren telefonisch en via de mail
 6. Concept voorstel Jaarverslag- en Jaarrekening 2013
 7. Concept begroting 2015
  • Zienswijzen raad gemeente Groningen
  • Zienswijzen raad gemeente Tynaarlo (nog niet binnen)
  • Zienswijzen raad gemeente Haren
 8. TRIP: Voortgang (wordt mondeling toegelicht)
 9. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid (wordt mondeling toegelicht)
 10. Voorstel vergaderdata 2014
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64