Verenigingenoverzicht

Recreatievereniging Meerwold

Contactpersoon: Bruinsma, T.P.J. (Tjerk, secretaris)
Website: https://facebook.com/meerwold

De recreatievereniging Meerwold is een vereniging van eigenaren van percelen aan de zuidzijde van het Paterswoldsemeer. Op deze plek aan het Paterswoldsemeer zoeken al sinds de dertiger jaren van de twintigste eeuw mensen uit de stad en omgeving in hun “tuin aan het water” ontspanning en vertier. Na de tweede wereldoorlog schoten de huisjes als paddenstoelen uit de grond.

De recreatie was aanvankelijk nogal basic, maar nadat eind jaren ‘70 elektriciteit, water en riolering waren aangelegd werden de mogelijkheden voor een meer luxe verblijf aanmerkelijk uitgebreid. De grootscheepse aanpak van het Paterswoldsemeer eind jaren ‘70 heeft geleid tot het aanleggen van de Oude Badweg, de parkeerplaatsen en nieuwe percelen langs en achter de Oude Badweg.

In verband met de gezamenlijke belangen is in 1950 de recreatievereniging opgericht. De vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van leden op het gebied van verblijfsrecreatie aan het Paterswoldsemeer. Het gaat dan om de percelen, voorbij de brug over de Oude Badweg tot aan het hek en de percelen in de baai bij het ‘Motorboteneiland’. In 2015 is de vereniging uitgebreid met percelen in het gebied (vanaf het toegangspad gezien) na s’ Zomers Buiten tot aan het eiland De Fokken.

Gezamenlijke belangen welke de vereniging behartigd zijn onder meer: een goed begaanbaar toegangspad, afvalcontainers en brievenbussen bij de parkeerplaats, een mollenvanger, opstalverzekering en verdeling van betaling van drinkwater.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64